ET podložka

EPDM

epufloor-logo.png

Pokiaľ nieje vytvorené betónové, alebo asfaltové podložie, tak odporúčame tzv. ET deck (podložku) s hrúbkou 35mm.

Pôvodný terén je potrebné upraviť vrstvami kameniva, s poslednou vrstvou frakcie 0/4mm, až po tomto úkone, sa dá ET podložka pokladať.

ET podložka, je zmes drveného kameniva veľkosti 2 – 5 mm, SBR gumového granulátu veľkosti 1 – 4 mm a polyuretánového lepidla, ktorá sa vytvára v špeciálnej miešačke.

Podklad musí byť kvalitne zhutnený. Podklad sa musí ukladať do teploty 3°C nad rosným bodom. Pokládka sa nesmie uskutočňovať pri nadmernej vlhkosti, alebo daždi.

Spotreba pre hrúbku 35mm

Pružná podložka (pod UT) Stabilná podložka (pod PU)
Surovina Teoretická spotreba
SBR granulát
1–4 mm
15 kg/m2 13,7 kg/m2
Drvené kamenivo
2–5 mm
14,4 kg/m2 23 kg/m2
EPUFLOOR B354.00 2,6 kg/m2 2,3 kg/m2
PREZRITE SI VŠETKY DOSTUPNÉ TYPY POVRCHOV